You are here

Naturlegepladser

Naturlegepladser

Legepladser på naturens præmisser.

Hos Anlægsbossen bygger vi naturlegepladser, hvor materialerne er hentet i naturen, kombineret med stål, reb, net og sten. Vores naturlegepladser er udført i henhold til gældende regler i DS (Dansk Standard)  Vi laver naturlegepladser for børn i alle aldre. Hvor kan en Naturlegeplads placeres?

Tilbyder Naturlegepladser til børn i alle aldre

En naturlegeplads kan bygges både på store og små arealer og laves til både små og store børn. Vi kan opbygge legepladsen ud fra et tema eller på anden måde imødegå jeres ønsker / krav. Anlægsbossen tager meget gerne en snak med jer, hvor vi kan drøfte forskellige løsninger ud fra jeres økonomiske ressourcer og ønsker for modulopbygning mhb. på evt. senere udbygning.